Cova dels Vilasos

L'estació amb pintures rupestres de la Cova dels Vilars es troba situada al terme municipal d'Os de Balaguer (la Noguera), al vessant est de la serra d'Os, en un congost que forma el barranc dels Vilars, dominant el curs del riu Farfanya, afluent del Segre. Conegudes des de temps abans per un veí d'Os de Balaguer, el Sr. Josep M. Borràs i Viu, el descobriment fou comunicat oficialment l'any 1973.

Es tracta d'una balma, formada a la base de les calcàries eocèniques, d'uns 12 metres d'amplada, 8 de profunditat i 3,5 d'alçada orientada a E-SE i a 600 m sobre el nivell del mar. Les pintures es localitzen a dues zones: la paret esquerra de la balma, on s'aprecien el major nombre de representacions, i a la dreta de la porta d'accés que tanca la cova, on les pintures són més difícils d'identificar.

En total es poden comptabilitzar vint-i-nou figures fetes amb traços simples i tintes planes; els colors emprats són el negre, utilitzat en quatre del total de les representacions conservades, i els vermellosos (vermell, vermell-castany), que predominen sobre els anteriors. En general, podríem classificar el conjunt dins l'estil esquemàtic, amb paral·lels d'aquest mateix estil en altres jaciments de Catalunya; això no obstant, l'existència d'algunes figures que s'acosten més a un realisme o naturalisme estilitzat aporta la idea de diferents moments cronològics d'execució. Dins d'aquest context, una primera interpretació situaria aquestes obres dins de l'edat del Bronze (1800-650 aC), sense precisar més enllà.

Per la seva situació a la paret exposada al sol i a les tempestes, les pintures han sofert degradacions de tipus natural amb el despreniment de la capa més externa de la roca; d'altra banda, les fogueres dels pastors han produït l'ennegriment de bona part de la superfície. Malgrat això, el conjunt mostra encara un estat de conservació força acceptable. El conjunt forma part de la proposta d'Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO a Kyoto (Japó) al desembre de 1998.

Representacions humanes

L'escena més suggestiva és formada pel conjunt de tres figures humanes, dues dones i un home central. Les dones serien caracteritzades per l'engrossiment de la part baixa, interpretada com una faldilla o els malucs, i adornaments al cap; l'home, pel seu fal·lus erecte. Alguns autors interpreten el conjunt com una dansa fàl·lica relacionada amb el ritu de fecunditat.
Una altra figura humana, aïllada i sense trets identificadors, és interpretada, per la seva postura, com un recol·lector.

Símbols

Quatre cercles concèntrics incomplets que semblen en connexió amb uns altres quatre traços paral·lels, quasi verticals, inferiors, d'estil abstracte, són considerats com l'única mostra del conjunt de caràcter simbòlic, estretament relacionada amb representacions religioses solars.

Quadrúpedes

Els quadrúpedes són el grup més representat dins de la cova dels Vilars d'Os de Balaguer i palesen diferents estils i tècniques. Tot sovint, es fa fàcil d'identificar a quina espècie pertany cadascun dels animals representats. Dins del conjunt destaquen una cérvola i dos possibles cànids que determinats autors han interpretat com una escena de cacera, si bé la diferència d'estils sembla indicar que haurien estat pintats en moments diferents.


Tarifes Cova Vilasos

ADREÇA

Ajuntament d'Os de Balaguer

C/ La Seda, 26

25610 - Os de Balaguer

Lleida

HORARIS

Diumenges

10.30 h

Altres horaris, dates i grups a convenir

CONTACTE

Tel. 973 438004
Emails ajuntament@osbalaguer.ddl.net Web www.osbalaguer.ddl.net
Serveis Cova Vilasos
Twitter
Facebook