Abrics de l'Ermita-Serra de Godall

Aquest espai, situat dins el conjunt de l’Ermita de la Pietat i a tocar dels 11 abrics amb pintures descoberts, ha estat dissenyat per tal d’apropar-vos les nombroses restes que aquests abrics atresoren. S’han utilitzat múltiples recursos gràfics, un gran nombre de fotografies i calcs de les pintures perquè assoliu, de forma molt amena, un coneixement prou aprofundit d’aquest llegat. Aquest recorregut didàctic es complementa amb una visita guiada a l’Abric I i a l’Abric IV, els conjunts més notables i espectaculars tant des del punt de vista del nombre de figures (170 elements relacionats amb la cacera a l’Abric I) com del seu estat de conservació.


Twitter
Facebook